Jade

Privacy verklaring

van Chinees Indisch Restaurant Jade Te Zevenhuizen gemeente Zuidplas.

Chinees Indisch Restaurant Jade te Zevenhuizen, hierna te noemen C.I.R. Jade Zevenhuizen, gaat veilig, vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van klanten, leveranciers en (voormalig) medewerkers om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.
Uw persoonsgegevens worden door ons nooit aan derde verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Website www.jadezevenhuizen.nl

Wij ontvangen persoonlijke informatie via onze website die met u te maken kan hebben. Rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan door een bericht aan ons te sturen.

Contactaanvraag:

Bij een contactaanvraag vragen wij u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze worden enkel gebruikt ter afhandeling van uw vraag of opmerking.

Online reserveren:

Bij online reserveren vragen wij uw naam, e-mail, en telefoonnummer. Deze worden enkel gebruikt ter afhandeling van uw reservering.

Logs:

Wij houden logs bij van de website. In deze logbestanden staan onder andere het IP-adres van de gebruiker, de browser die de gebruiker gebruikt, het tijdstip dat de gebruiker onze website heeft bezocht en welke pagina’s de gebruiker bezocht heeft gedurende zijn bezoek. Indien een gebruiker via een andere website op onze website terecht is gekomen kan ook die informatie worden gelogd.
De logbestanden worden onder meer gebruikt om de website te beheren, gebruikersstatistieken, waaronder bezoekersaantallen en de interesses van onze gebruikers, bij te houden en om misbruik van de website te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De informatie wordt, behoudens ten aanzien van de veiligheid en het voorkomen van misbruik, enkel op algemeen niveau gebruikt. Er worden enkel algemene en geen individuele rapporten opgesteld over de gebruikers.
De logbestanden worden niet langer dan 60 dagen bewaard.

Cookies:

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine hoeveelheden informatie die de website verstuurd en worden opgeslagen door je browser.

Google Analytics:

Onze website kan gebruik maken van Google Analytics cookies om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik verbonden diensten te leveren.
Uw IP-adres wordt enkel geanonimiseerd aan Google doorgegeven.

Derde partijen

Eet.nu

Eet.nu beheert de website www.jadezevenhuizen.nl op haar servers. Deze servers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap. Hiervoor is door C.I.R. Jade Zevenhuizen een verwerkersovereenkomst met Eet.nu afgesloten.

Mailingen:

Mailingen die wij doen aan klanten zijn puur voor informatie, nieuwtjes en acties van C.I.R. Jade Zevenhuizen.
Indien u geen mailing meer van ons wilt ontvangen kunt u dat door helemaal onderaan de email gebruik te maken van de uitschrijf mogelijkheid.

Stempelkaart:

Afhaalcentrum / Take Away / Take out.

De door u ingevulde gegevens zullen worden verwerkt in ons klantenbestand.
Door het inleveren van de Afhaalcentrum / Take Away / Take out stempelkaart heeft u zich akkoord verklaard met onze voorwaarden en worden uw gegevens opgenomen in onze mailingen. Tenzij u heeft aangegeven geen mailingen van C.I.R. Jade Zevenhuizen te willen ontvangen.

Verder Informatie:

Voor verdere informatie, vragen en opmerkingen over en het opvragen van onze volledige Privacy verklaring of over uw persoonsgegevens kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier of e-mailen naar cir.jade.zevenhuizen@gmail.com onderwerp Privacy verklaring ter antentie van dhr. F.F.H.J. van der Reijden-Chen verwerkingsverantwoordelijke.

Contact